suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Pedersöre
 • Offentlig tjänst

Om din företagsverksamhet endast orsakar liten miljöpåverkan kan du istället för att ansöka om miljötillstånd göra en anmälan enligt miljöskyddslagen.

Du kan göra en anmälan om:

 • sågverk med en produktionskapacitet på minst 20 000 kubikmeter sågvaror per år
 • depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av motsvarande storlek
 • permanenta djurgårdar eller nöjesparker
 • ...

Gör så här

Anmälan görs elektroniskt via Lupapiste-tjänsten. Du kan även lämna in anmälan i pappersform eller skicka in den per e-post, men kommunen uppbär då en skanningsavgift.

Anmälan ska lämnas in minst 120 dagar innan verksamheten inleds och anmälan får kompletteras endast en gång.

Om du inte får något beslut inom tidsfristen kan du inleda verksamheten på eget ansvar. Du måste dock följa det beslut som ges senare, även om du skulle ansöka om en ändring av det.

Tilläggsinfo om anmälningsförfarandet enligt miljöskyddslagen får du från webbplatsen miljo.fi, som är den statliga miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

För vem och på vilka villkor

Du kan göra en anmälan om:

 • ditt företags verksamhet inte är förlagd till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde
 • ditt företags verksamhet inte orsakar oskälig olägenhet för grannskapet
 • ditt företags verksamhet inte orsakar förorening av vatten eller är ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen
 • avledningen av avloppsvattnet från verksamheten inte leder till förorening av ett dike, en källa eller en rännil
 • ditt företags verksamhet inte är en del av verksamheten vid en direktivanläggning
 • förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte tillämpas på verksamheten.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

En anmälan ska lämnas in senast 120 dagar innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Beslutet gäller som utgångspunkt tillsvidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Pedersöre kommun

Ansvarig för tjänsten

Pedersöre kommun
Ansvarig för texten: Pedersöre kommun
Uppdaterad: 27.9.2023