suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Allmän linje för gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. För gymnasiets avgångsbetyg förutsätts minst 75 kurser. Studierna kan avläggas på 2–4 år. I slutskedet av gymnasiet avläggs studentexamen.

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen.

Studerande väljs till ett gymnasium med allmän linje på basis av medeltalet i läseämnen på avgångsbetyget från grundskolan. Efter gymnasiet kan studerande söka sig till fortsatta studier vid universitet och högskolor samt till yrkesutbildning på gymnasiegrund.

För vem och på vilka villkor

Studerande väljs till ett gymnasium med allmän linje på basis av medeltalet i läseämnen på avgångsbetyget från grundskolan. Sökningen till gymnasier görs via den gemensamma elevantagningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 16.8.2022