suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Allmän linje för gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. För gymnasiets avgångsbetyg förutsätts minst 75 kurser. Studierna kan avläggas på 2–4 år. I slutskedet av gymnasiet avläggs studentexamen.

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller l ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Studerande väljs till ett gymnasium med allmän linje på basis av medeltalet i läseämnen på avgångsbetyget från grundskolan. Sökningen till gymnasier görs via den gemensamma elevantagningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 17.9.2023