suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Aktivieringsplan

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

En aktiveringsplan är en plan upprättad för en person som varit arbetslös under en lång tid, i syfte att förbättra personens anställningsvillkor och livshantering.

Enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska en aktiveringsplan utarbetas i samarbete. Samarbetet görs av välfärdsområden, arbets- och näringsbyrån och den arbetslösa klient som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd. ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 21.4.2023