suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du önskar adoptera ett barn ensam eller tillsammans med din make eller maka, eller om du håller på att adoptera din makes eller makas barn, ska du eller ni söka er till adoptionsrådgivningen. Du kan också söka dig till adoptionsrådgivningen om du vill lämna ditt minderåriga barn för adoption. Rådgivningen ges av välfärdsområdets socialservice eller av organisationer inom området som har tillstå ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Om du önskar adoptera ett barn ensam eller tillsammans med din make eller maka, eller om du håller på att adoptera din makes eller makas barn, ska du eller ni söka er till adoptionsrådgivningen. Du kan också söka dig till adoptionsrådgivningen om du vill lämna ditt minderåriga barn för adoption.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 10.4.2024