suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statistikcentralen

Organisation

Statistikcentralen är en expertorganisation som producerar tillförlitlig statistik, utredningar och material som gäller samhällsförhållanden för beslutsfattande som baserar sig på information. Vi producerar merparten av Finlands officiella statistik och vi utvecklar statistikföringen i samarbete med andra statliga myndigheter och internationella aktörer.

Statistikcentralen har omkring 800 experter anställda inom olika branscher. Telefon- och besöksintervjuer görs av våra statistikintervjuare runt om i landet.

Vilka tjänster kan jag få?