suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret
registratur.sydvastra@rfv.fi

Besöksadress

Huvudverksamhetsstället. Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

Självständighetsplan 2

20800 Åbo

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1095237-1

Telefon
telefonväxel
0295018000 
(lna/msa)

Postadress

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

PB 4

13035 Avi