suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Polisinrättningen i Östra Nyland

Polisinrättningen i Östra Nyland ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten samt för förbyggande av brott, brottsutredning och för produktion av polisens tillståndsservice i de östra och mellersta delarna av landskapet Nyland. Huvudpolisstationen ligger i Vanda.

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2288666-6

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003722886666806
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
FI22886666
Telefon
Brottsanmälningar, trafikärenden och andra polisärenden
+358 295435100 
(lna/msa)

Telefon
Tips till polisen
+358 295413636 
(lna/msa)

Telefon
Tillståndsärenden (pass, identitetsbevis, körförbudsärenden) telefon
+358 295434900 
(lna/msa)

Telefon
Östra Nylands polisinrättnings växel
+358 295430291 
(lna/msa)

Postadress
PB 98
01301 Vanda