suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Naturresursinstitutet

Alternativt namn Luke

Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation, som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi. Luke har också lagstadgade myndighetsuppgifter. Institutet sköter om uppföljning av naturresurserna, certifierad produktion av plantor, inspektion av bekämpningsämnen, förvaring av genresurser och beräkning av växthusgasutsläpp. Luke stödjer också naturresurspolitiken och producerar Finlands officiella statistik om mat och naturresurser.

Kontaktuppgifter

E-post
Informationstjänst som gäller Lukes handlingar och handläggning av ärenden
kirjaamo@luke.fi

E-post
Information som gäller Lukes forskning och statistik
tietopalvelu@luke.fi

Besöksadress

Naturresursinstitutets huvudkontor

Ladugårdsbågen 9
00790 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0244629-2

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702446292000
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
OpusCapita Solutions Oy
Telefon
Telefonväxel
+358 0295326000 
(lna/msa)

Webbsida
luke.fi
www.luke.fi/sv

Postadress

Naturresursinstitutets huvudkontor

PB 2
00791 Helsingfors