suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Karleby Vatten

Karleby Vatten fungerar som ett självständigt kommunalt affärsverk som lyder under vattenverksdirektionen och ingår i stadens koncernförvaltning. Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren. Vattenverket ska täcka sina underhålls-, drifts- och investeringsutgifter med internt tillförda medel samt betala en koncessionsavgift till staden.

Kontaktuppgifter

E-post
vesilaitos@kokkola.fi

Besöksadress
Förrådsvägen 4
67100 Karleby
Telefon
+358 408065218 
(lna/msa)

Telefon
+358 408068210 
(lna/msa)

Postadress
Förrådsvägen 4
67100 Karleby