suomi.fi
skip_link_main
ptv_organization

Hem- och vårdtjänst Välmående till hemmet Ab

ptv_organization_contact

ptv_organizationdetails_title
ptv_organizationdetails_identifier

ptv_organization_electronicInvoicing_title
ptv_organization_electronicInvoicing_address:
FI5750940020027229
ptv_organization_electronicInvoicing_operatorCode:
OKOYFIHH
ptv_contactdetails_postaddress
53100Lappeenranta
ptv_contactdetails_postaddress
45100Kouvola
ptv_contactdetails_postaddress

Prästgatan 19

06100Borgå

ptv_organization_go_to_services_heading

ptv_organization_go_to_services_description