suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.

Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vi vill betona forskningens genomslag och stödja banbrytande vetenskapliga satsningar genom att uppmuntra forskarna att bedriva innovativ och riskfylld och samtidigt vetenskapligt högklassig forskning.

Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. I akademifinansierade forskningsprojekt vid universitet och forskningsinstitut arbetar årligen ca 3000 personer (årsverken).

Kontaktuppgifter

E-post
Finlands Akademi, registratorskontoret
kirjaamo@aka.fi

Besöksadress

Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245893-9

Telefon
Växel
+358 295335000 
(lna/msa)

Webbsida
Finlands Akademis webbplats
www.aka.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PB 131
00531 Helsingfors