suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.

Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vi vill betona forskningens genomslag och stödja banbrytande vetenskapliga satsningar genom att uppmuntra forskarna att bedriva innovativ och riskfylld och samtidigt vetenskapligt högklassig forskning.

Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. I akademifinansierade forskningsprojekt vid universitet och forskningsinstitut arbetar årligen ca 2 700 personer (årsverken). Våra kunder utgörs av disputerade forskare främst vid universitet, forskningsinstitut och övriga forskningsorganisationer.

Kontaktuppgifter

E-post
Finlands Akademi, registratorskontoret
kirjaamo@aka.fi

Besöksadress
Hagnäskajen 6
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245893-9

Telefon
Växel
+358 295335000 
(lna/msa)

Webbsida
Finlands Akademis webbplats
www.aka.fi/sv

Postadress
PB 131
00531 Helsingfors