suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har till uppgift att ordna hälso- och sjukvårdstjänster för alla fångar i Finland. Tjänster inom primärvården, mun- och tandhälsovården samt den specialiserade psykiatriska sjukvården producerar vi i huvudsak själv. Annan krävande specialiserad sjukvård samt jourtjänster köper vi på annat håll. Vår personal är mycket erfaren och har en omfattande utbildning. Vi är särskilt specialiserade inom somatisk vård samt missbrukarvård och psykiatrisk vård. Vi följer normalitetsprincipen: vi erbjuder samma hälso- och sjukvårdstjänster som den offentliga hälso- och sjukvården med hänsyn till vissa begränsningar som omständigheterna medför. Som arbetsplats erbjuder vi erfarenhet och berikad kunskap som det är svårt att få på annat håll. Vårt mål är världens bästa tjänster inom hälso- och sjukvård för fångar. Förvaltningen av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (VTH) lyder under Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enheten för hälso- och sjukvård för fångar verkar i nära samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten (RISE).

Kontaktuppgifter

E-post
fornamn.efternamn@vth.fi

Besöksadress

Mannerheimvägen 166

00271Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2703935-1

Telefon
+358 0295245500 
(lna/msa)

Webbsida
Enheten for halso och sjukvard for fangar
www.vth.fi/etusivu/enheten-for-halso-och-sjukvard-for-fangar

Postadress

Mannerheimvägen F 3

00270Helsingfors

Vilka tjänster kan jag få?

Se organisationens tjänster och servicekanaler.