suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mistä apua?

Alkoholi, huumeet ja rahapelaaminen

Apua ja hoitomahdollisuuksia

Selvitä vaihtoehdot

Sinun ei tarvitse pärjätä yksin, vaan sinulla on oikeus apuun ja tukeen. Kokeile eri vaihtoehtoja, niin tiedät, mikä sinua auttaa parhaiten.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten voin lopettaa juomisen?

Juomisen vähentäminen tai lopettaminen on mahdollista. 

Monet ovat onnistuneet lopettamaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 • spontaanisti eli ilman ulkopuolista apua
 • vertaistuellisten ryhmien avulla
 • ammattilaisten avulla tai
 • ammattilaisten avun ja vertaistuen erilaisilla yhdistelmillä.

Ei kuitenkaan ole yksittäistä tapaa, joka toimisi varmasti kaikilla. Löydät itsellesi sopivan keinon kokeilemalla.

Muutos ei ole kaikille helppo ja nopea: edessä saattaa olla uusien arkielämän tapojen opettelua ja luopumista vanhoista ihmissuhteista tai ajanviettotavoista. Tukea on kuitenkin saatavilla. Olennaista on, että haluat muutosta itse.

Retkahduksia voi tulla, vaikka toipuminen olisi jo hyvässä vauhdissa. Retkahduksista ei kannata lannistua, vaan niistä voi oppia. Kun uskot itseesi vaikeuksista huolimatta, muutos on todennäköisempi. Käytä apunasi esimerkiksi Päihdelinkin Retkahdus-työkirjaaAvautuu uuteen ikkunaan..

Muutos on usein liian raskas tehdä ilman tukea. Hae siis apua ajoissa. Apua ja tukea on tarjolla monessa eri muodossa.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten voin lopettaa huumeiden käytön ja lääkkeiden väärinkäytön?

Huumeiden käytön lopettaminen on mahdollista. Muutos voi kuitenkin olla iso ja hidas. Jo sopivan hoitotavan löytyminen voi viedä aikaa: tarvitaanko esimerkiksi lääkeavusteista hoitoa, vai riittääkö keskusteluapu?

Monet huumeiden käytön lopettaneet ovat joutuneet käsittelemään tunteitaan, opettelemaan uusia arkielämän tapoja sekä luopumaan vanhoista ajatusmalleista ja ihmissuhteista. 

Vaikeiden tunteiden käsittelemiseen on saatavilla ammattiapua. Esimerkiksi ahdistuksen tai traumaattisten asioiden käsittelyyn saa apua oman hyvinvointialueen mielenterveyspalveluista. Myös eri järjestöt antavat vapaamuotoista keskusteluapua verkossa tai puhelimitse.

Päihdepalvelujen lisäksi voit saada hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveyspalveluista apua elämäntilanteeseesi laajemminkin. Voit puhua ammattilaisten kanssa asumisasioista, toimeentulosta tai vaikkapa opiskelusta.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten voin lopettaa rahapelaamisen?

Rahapelaamisen vähentäminen ja lopettaminen on mahdollista.

Tavat toipua riippuvat tilanteesta. Yksi voi saada pelaamisen hallintaan tarkastelemalla omaa pelaamistaan ja sen vaikutuksia. Toisella taas voi olla takanaan pitkä pelihistoria, josta on jo aiheutunut suuria ongelmia. Tärkeintä on oma halu toipua.

Kun harkitset lopettamista, mieti, miksi pelaat. Mitä rahapelaaminen antaa sinulle? Entä mitä se vie? Kysy itseltäsi, millaisissa tilanteissa pelaaminen houkuttaa erityisen paljon. Jos huomaat pakenevasi rahapelaamisella murheitasi, kannattaa niistä puhua läheiselle tai ammattilaiselle.

Usein varmin tapa toipua on lopettaa kaikkien rahapelien pelaaminen. Tiettyjen pelien lopettaminen tai pelaamisen vähentäminen on vaikeampaa ja saattaa pitkittää ongelmasta eroon pääsyä.

Kun haet apua, voit keskustella taloustilanteestasi, ihmissuhteistasi, arjestasi tai terveydestäsi. Voit myös pohtia, miten löydät mielekästä tekemistä pelaamisen tilalle. 

Lue Peluuri.fistä, mitä rahapeliongelmasta toipuminen tarkoittaa.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 19.1.2023

Tuki- ja hoitovaihtoehdot päihdeongelmiin

Päihdeongelmiin saa monenlaista apua ja hoitoa järjestöiltä ja hyvinvointialueilta. Kokeile eri tuki- ja hoitomuotoja, niin löydät itsellesi sopivan.

Päivitetty: 19.1.2023

Tuki- ja hoitovaihtoehdot rahapeliongelmaan

Rahapeliongelmasta selviämiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kokeile erilaisia keinoja, niin saat selville, mikä tukisi parhaiten toipumistasi.

Lain mukaan vastuu rahapeliongelmien hoidon tarjoamisesta on Suomessa hyvinvointialueilla. Rahapeliongelmiin liittyvät palvelut ovat osa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluita. Hyvinvointialueet järjestävät tuen ja hoidon itse, tai ne ostavat palvelun kokonaan tai osittain yrityksiltä tai järjestöiltä.  

Myös järjestöt tarjoavat vertaistukea ja keskusteluapua sekä järjestävät tuettuja ohjelmia, joihin voi osallistua verkossa. Tukea voi usein saada myös nimettömästi.

Jos etsit rahapelaamisen lisäksi apua muihin ongelmiin, ota yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluohjaukseen. Taloudellisiin ongelmiin saat apua oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta ja Takuusäätiöstä.

Peliongelmien hoito voi olla joko avohoitoa, jossa käydään tiettyinä aikoina, tai ympärivuorokautista laitoshoitoa. Niissä hyödynnetään useita menetelmiä, kuten erilaisia terapioita.

Rahapeliongelman hoidossa voidaan käyttää apuna myös itse asetettuja pelikieltoja, rajoituksia tai sisäänpääsykieltoja pelipaikkoihin.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten kertoa alkoholiongelmasta?

Ihmisten on yleensä vaikea kertoa alkoholiongelmastaan muille. Moni häpeää juomistaan syvästi. Ihmiset voivat kokea alkoholiongelmansa henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka niin ei tarvitse ajatella. 

Joskus häpeä voi saada ihmisen juomaan enemmän. Ongelman lääkitseminen alkoholilla kuitenkin vain pahentaa tilannetta ja syventää häpeän kierrettä. 

Ota häpeästä huolimatta ongelma puheeksi jonkin tukea tai hoitoa tarjoavan tahon kanssa. 

Jos alkoholiongelmasta puhuminen pelottaa, voit aloittaa kertomalla asiasta auttavassa puhelimessa tai vertaistukiryhmässä joko kasvotusten tai verkossa. 

Vertaistukiryhmissä kaikilla muillakin on kokemusta alkoholin ongelmakäytöstä, ja he tietävät, miltä se tuntuu.

Voit ottaa juomisen puheeksi oma-aloitteisesti

 • työterveyshoidossa hoitajan tai lääkärin kanssa
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa hoitajan tai lääkärin kanssa
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Nämä ammattilaiset kohtaavat jatkuvasti samassa tilanteessa olevia ihmisiä työssään. Et ole ainoa, joka asiaa pohtii.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten kertoa huumeiden käytöstä?

Yksi keino huumeiden käytön lopettamiseen on puhua käytöstä ja etenkin sen takana olevista syistä. Joskus se voi olla vaikeaa. Häpeä voi saada ihmisen käyttämään enemmän huumeita ikävien tunteiden pakenemiseen.

Jos huumeiden käytöstä puhuminen pelottaa, aloita kertomalla asiasta auttavassa puhelimessa tai vertaistukiryhmässä joko kasvotusten tai verkossa. Vertaistukiryhmissä kaikilla muillakin on kokemusta huumeiden käytöstä, ja siitä voi olla helpompi puhua.

Voit kertoa huumeiden käytöstä 

 • työterveyshoidossa hoitajalle tai lääkärille
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa hoitajalle tai lääkärille
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle. 

Asiasta voi kertoa oma-aloitteisesti minkä tahansa käynnin yhteydessä. Ammattilaiset ohjaavat sinut palveluihin, jotka auttavat sinua parhaiten.

Päivitetty: 19.1.2023

Miten kertoa rahapeliongelmasta?

Ihmisten on yleensä vaikea kertoa rahapeliongelmastaan muille. Moni häpeää pelaamistaan. Kertominen kuitenkin yleensä helpottaa oloa, sillä salailu saattaa lisätä ahdistusta. Keskustelusta toisen kanssa voi löytää tukea ja voimaa ongelman selvittämiseen.

Peliongelma voi olla helpointa ottaa puheeksi auttavassa puhelimessa tai vertaistukiryhmissä, jotka kokoontuvat kasvotusten tai verkossa. 

Vertaistukiryhmissä muillakin on kokemusta ongelmallisesta pelaamisesta, ja he tietävät miltä se tuntuu.

Voit kertoa pelaamisestasi

 • työterveyshoidossa hoitajalle tai lääkärille
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa hoitajalle tai lääkärille
 • sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle.

Nämä ammattilaiset kohtaavat työssään muitakin samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Et ole ainoa, joka asiaa pohtii.

Päivitetty: 19.1.2023

Apua talous- tai velkaongelmiin

Rahapeliongelmaan liittyy usein talousongelmia. Taloustilannetta voi helpottaa jo sen hahmottaminen, kuinka paljon on velkaa ja kenelle. Laskujen läpikäyminen selkeyttää tilannetta, ja ongelmia on helpompi lähteä ratkaisemaan.

Vinkkejä velkojen selvittelyyn Peluurin verkkosivuilla.Avautuu uuteen ikkunaan. Myös Peluurin auttava puhelin neuvoo tilanteessa.

Jos velkaannut -sivulta löydät neuvoja ja muistilistan tilanteeseen.  

Tietoa talous- ja velkaongelmien hoidosta Päihdelinkki.fissäAvautuu uuteen ikkunaan.

Talous- ja velkaongelmissa voit ottaa yhteyttä oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvontaan tai Takuusäätiöön.

Jos olet yrittäjä, tutustu Yrityksen talousvaikeudet -oppaaseen.

Jotta talousasiat voi saada kuntoon, on tärkeää estää lisävelkaantuminen. Tätä varten voit asettaa itsellesi oman luottokiellon. 

Yksi keino estää lisävelkaantuminen on antaa oman talouden hallinta väliaikaisesti luotettavalle läheiselle. Ota kuitenkin huomioon, että läheinen ei välttämättä halua tällaista vastuuta ja hänellä on oikeus kieltäytyä siitä. Jos koet, että et kykene huolehtimaan itsestäsi tai raha-asioistasi, voit hakea edunvalvojaa.

Näin haet itsellesi edunvalvojaa - DVVAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 17.4.2023

Oikeus päihdeongelman hoitoon

Sinulla on lain mukaan oikeus saada hoitoa päihdeongelmaan. Myös läheisilläsi on oikeus saada tukea.

Suomessa vastuu päihdehoidon järjestämisestä on hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueet järjestävät tukea ja hoitoa itse, tai ne ostavat palvelun kokonaan tai osittain yrityksiltä tai järjestöiltä.

Raskaana olevilla on oikeus saada päihdehoitoa välittömästi. Jos olet raskaana, kerro asiasta sosiaali- tai terveyspalveluissa.

Päivitetty: 19.1.2023

Oikeus rahapeliongelman hoitoon

Sinulla on lain mukaan oikeus saada hoitoa rahapeliongelmaan. Myös läheisilläsi on oikeus saada tukea. Vastuu rahapeliongelmien hoidon tarjoamisesta on Suomessa hyvinvointialueilla.

Joskus käy niin, että hoitoon pääsy viivästyy tai siinä on muita ongelmia. Silloin voit kertoa asiasta eteenpäin:

 • Jos et pääse hoitoon tai hoidossa ilmenee ongelmia, ota yhteys hyvinvointialueesi sosiaaliasiamieheen. 
 • Jos pääset hoitoon mutta koet, että hoidossa on ongelmia, ota yhteyttä hoitolaitoksen potilasasiamieheen.
Päivitetty: 19.1.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista