suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Ongelmana alkoholi, huumeet tai rahapelaaminen

Ihmissuhteet

Tukea läheisten hyvinvointiin

Perheenjäsenten väliset suhteet ja muut läheiset ihmissuhteet vaativat huolenpitoa. Jos parisuhteesi tai muut tärkeät ihmissuhteet ovat vaikeassa tilanteessa, voit saada apua. Myös läheisillesi on tarjolla tukea.

Päivitetty: 22.9.2021

Päihteiden käytön vaikutukset läheisiin

Päihteiden ongelmakäyttö vaikuttaa läheisten elämään tai muihinkin ihmissuhteisiin työpaikalla ja harrastuksissa. Vaikka läheiset ihmiset eivät olisi asiasta koskaan sinulle puhuneet, he ovat todennäköisesti huomanneet ongelmasi. Toisaalta voi olla niinkin, että jotkut ihmissuhteesi ovat rikkoutuneet ongelman vuoksi kokonaan.

Jotkut päihteiden ongelmakäytön selättäneet sanovat, että ongelmasta toipuvan täytyy olla avoimena ja nöyränä läheisten ihmisten edessä, jotta luottamus voi palautua ihmissuhteisiin. Joihinkin kuntoutusmuotoihin ja -suuntauksiin kuuluukin ihmissuhteiden tarkastelu ja omien laiminlyöntien ja rikkomusten myöntäminen myös läheisille.

Läheiset kuormittuvat ja uupuvat elettyään päihteitä ongelmallisesti käyttävän läheisyydessä. Läheiset piilottelevat toisen ongelmaa ja kokevat häpeää ja syyllisyyttä, vaikka syytä siihen ei olekaan. Perheenjäsenesi saattaa tarvita itselleen erillistä tukea ymmärtääkseen, ettei sinun ongelmasi ole hänen vikansa. 

Lue lisää:

Päivitetty: 4.4.2022

Rahapelaamisen vaikutukset läheisiin

Runsaskaan rahapelaaminen ei välttämättä näy ulospäin. Läheisten voi olla vaikea tunnistaa liiallista pelaamista, etenkin jos olet salaillut pelaamistasi. Läheiset saattavat huomata, että jotain on pielessä, mutta he eivät välttämättä tunnista ongelmaa. 

Läheinen voi ja saa hakea itselleen apua, vaikka et olisi suoraan vielä myöntänytkään hänelle pelaamistasi. 

Peliongelman paljastuminen on läheiselle usein järkytys ja voi aiheuttaa hänelle kriisin. Läheinen voi tuntea itsensä petetyksi ja nöyryytetyksi, etenkin jos rahapelaaminen on tullut hänelle täysin yllätyksenä. Läheisen mielessä risteilee todennäköisesti monenlaisia tunteita, kuten suuttumusta, huolta, häpeää tai lamaannusta. Hän saattaa myös syyttää itseään tilanteesta, vaikka se ei ole hänen syynsä.

Läheisen on tärkeää turvata oma taloutensa, etenkin jos asutte samassa taloudessa. Läheisen on hyvä ymmärtää, että hän ei ole vastuussa peliongelman hoitamisesta. Usein läheinen haluaa auttaa peliongelmasta eroon pääsemisessä, mutta tärkeintä hänelle olisi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. On tärkeää, että läheinen ei ala hoitaa asioita toisen puolesta tai anna käyttää itseään taloudellisesti hyväksi. Läheisen ei esimerkiksi kannata maksaa rahapelivelkoja, koska pahimmillaan tämä voi edesauttaa pelaamisen jatkumista.

Voi käydä niin, että ongelmallisesti pelaava henkilö varastaa toisen rahoja tai hankkii luottoa toisen pankkitunnusten avulla. Toisen tunnusten tai kortin käyttäminen on väärin, mutta läheisen on kuitenkin tärkeää itse huolehtia niiden huolellisesta säilyttämisestä. Väärinkäytön sattuessa pankit ja oikeuslaitos ovat tarkkoja siitä, että henkilö on säilyttänyt tunnuksiaan huolellisesti. Monelle voi tulla yllätyksenä, että tunnusten huolellinen säilyttäminen tarkoittaa, että niitä ei jätetä edes omien perheenjäsenten nähtäville.

Päivitetty: 4.4.2022

Läheisen päihteiden käytön vaikutukset lapsiin

Lapset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa perheissä, joissa on päihteiden ongelmakäyttöä. Lapset havaitsevat ja aistivat enemmän kuin aikuiset tulevat ajatelleeksi. Päihteiden käytölle altistuvat lapset tuntevat turvattomuutta, vaikka mitään fyysistä uhkaa ei olisikaan.

Vanhemmat lapset saattavat alkaa ottaa vastuuta aikuisen puolesta, vaikka se ei ole heidän tehtävänsä. Lapsi tai nuori saattaa näyttää ulospäin reippaalta, mutta tilanne on hänelle kuormittava. 

Vaikka vanhemman päihteiden ongelmakäyttö olisi jo loppunut, lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea asian käsittelemiseen. 

Lue lisää:

Päivitetty: 21.9.2021

Vanhemman rahapelaamisen vaikutukset lapsiin

Perheen vanhemman ongelmallinen pelaaminen koskettaa jokaista perheenjäsentä, myös lapsia. Vanhemman rahapeliongelma vaikuttaa lapsen elämään eri tavoin. Lapsi saattaa aistia, jos vanhempaa vaivaa jokin asia tai jos tämä alkaa käyttäytyä poissaolevasti. Lapsen on vaikea ymmärtää, miksi vanhemman käyttäytyminen muuttuu. Myös vanhempien väliset riidat voivat tuntua lapsesta ahdistavalta.

Vanhemmat lapset saattavat alkaa ottaa vastuuta aikuisen puolesta, vaikka se ei ole heidän tehtävänsä. Lapsi tai nuori saattaa näyttää ulospäin reippaalta, mutta tilanne on hänelle kuormittava.

Rahapeliongelman vaikutus perheen lapsiin on yleensä myös taloudellinen. Jos perheen rahat eivät riitä ruokaan tai asumiseen pelaamisen vuoksi, on tilanne vakava. Apua voi hakea kunnan sosiaalitoimesta. 

Päivitetty: 22.9.2021

Apua ja tukea päihdeongelmaisen läheisille

Lain mukaan läheisellä on oikeus saada apua omaan tilanteeseensa, kuten päihteitä ongelmallisesti käyttävälläkin on. Läheiselle on tarjolla apua järjestöissä ja kotikunnan terveys- ja sosiaalipalveluissa. 

Läheisille on tarjolla ryhmätoimintaa, vertaistukea ja keskusteluapua, myös verkossa: 

Päivitetty: 19.1.2022
ladataan...

Apua ja tukea rahapelaajan läheisille

Ongelmallisesti pelaavan läheinen tarvitsee tukea, vaikka kynnys avun hakemiseen saattaakin tuntua korkealta. Keskustelu luotettavan ystävän, vertaistuen tai ammattilaisen kanssa yleensä auttaa.

Kuntien mielenterveys- ja päihdetyön palvelut sekä A-klinikkojen palvelut on tarkoitettu myös läheisille.

Jos läheinen on maksanut pelaajan velkoja tai joutunut maksuvaikeuksiin, on tärkeää saada tukea talousasioista selviytymiseen ja talouden suunnitteluun. 

Päivitetty: 22.9.2021
ladataan...

Apua perhe- ja parisuhdeongelmiin

Perhesuhteesi ja parisuhteesi ovat hyvin todennäköisesti kärsineet ongelmastasi. Ihmiset reagoivat läheistensä päihteidenkäyttöön ja rahapeliongelmaan hyvin yksilöllisesti. Voi olla, että perheessäsi on riidelty vuosikausia tai sitten perheenjäsenet ovat vaienneet ja käpertyneet kuoreensa. 

Kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelma - Mielenterveystalo.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Jos perheessäsi on pieniä lapsia, voit hakea apua kunnan perhetyöstä tai kasvatus- ja perheneuvonnasta.

Perheen sisäisiin ongelmiin on tarjolla apua esimerkiksi perheterapian muodossa. 

Perheterapia - Päihdelinkki.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Kunnat ja seurakunnat tarjoavat perheneuvontaa pariskunnille ja lapsiperheille, joissa on ristiriitoja tai muuten tarvetta keskustelulle. 

Evankelis-luterilaisen kirkon perheneuvontaAvautuu uuteen ikkunaan.

Pariskunnille ja lapsiperheille on tarjolla tukea ja keskusteluapua myös ryhmissä ja puhelimitse:

Parisuhteen kipukohtien ja esimerkiksi päihde- tai rahapeliongelman aiheuttamien ristiriitojen käsittelyyn on tarjolla pariterapiaa. Se on maksullista terapiaa, jota voi ostaa pariterapeutilta. Löydät pariterapiaan erikoistuneiden terapeuttien tietoja internetistä.

Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa - TerveyskirjastoAvautuu uuteen ikkunaan.

Joskus parisuhteen ristiriidat ovat niin pitkällä, ettei pariskunnalla tai suhteen toisella osapuolella ole enää voimavaroja suhteessa jatkamiseen. 

Jos parisuhteesi päätyy eroon tai harkitset eroamista, tutustu Suomi.fin Ero puolisosta -oppaaseenAvautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 20.1.2022
ladataan...