suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Jos velkaannut

Jos et pysty maksamaan laskua tai lainaa eräpäivänä:

 • Ota heti yhteys velkojaasi ja neuvottele eräpäivän siirtämisestä, pienemmästä kuukausierästä tai muista mahdollisista järjestelyistä.
 • Voit neuvotella maksujärjestelyistä myös silloin, kun lasku on siirtynyt perintätoimistolle, tuomioistuimeen tai ulosottoon.
 • Saat apua tilanteeseesi ottamalla yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Velkaneuvonta on maksutonta. Myös Takuu-Säätiön Velkalinja neuvoo maksutta.

Luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät

Jos laiminlyöt laskujen tai velkojen maksun, saatat saada luottotietorekisteriin merkinnän maksuhäiriöstä. Merkintä saattaa vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon saamista. Luottotietosi voidaan tarkastaa myös ennen työsopimuksen solmimista, jos sinua ollaan palkkaamassa työhön, jossa olet välittömässä vastuussa työnantajan omaisuudesta.

Mikä tahansa maksun laiminlyönti ei johda maksuhäiriömerkintään. Laiminlyönniltä edellytetään tiettyä ajallista kestoa, ja velkojan pitää pyrkiä ilmoittamaan velalliselle mahdollisuudesta joutua rekisteriin. Luottotietorekisterin pitäjä ilmoittaa ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä kirjallisesti velalliselle.

Ulosotto ja yksityishenkilön velkajärjestely

Ulosotossa peritään rahasaatavia, joita ei ole maksettu vapaaehtoisesti. Ulosotto voidaan tehdä tuomioistuimen päätöksellä. Verot ja jotkin vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Ulosottoviranomainen yrittää ensin saada maksun vapaaehtoisella maksukehotuksella. Jos maksua ei makseta, velkaa voidaan ulosmitata palkasta, eläkkeestä, elinkeinotulosta tai omaisuudesta. Pääsääntöisesti tuloista voidaan ulosmitata yksi kolmasosa.

Jos et suoriudu veloistasi, voit hakeutua lakisääteiseen yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Sitä haetaan käräjäoikeudelta. Ennen hakemuksen jättämistä selvitetään mahdollisuus sovintoratkaisuun velkojien kanssa. Saat tähän apua oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta.


  Mitä palveluja voin saada?

  Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.
  Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
  Päivitetty: 11.2.2019