suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare

Publicerad 9.1.2018

Suomi.fi-nättjänstens företagssidor har publicerats. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på Suomi.fi. Suomi.fi:s företagssidor ersätter webbplatsen FöretagsFinland.

Suomi.fi-nättjänsten som samlar offentliga tjänster utvidgas med myndighetstjänster för företag och blivande företagare. Suomi.fi:s företagssidor samlar alla tjänster som behövs i företagsverksamhetens olika skeden och erbjuder även ett omfattande informationspaket om företagande. Den populära tjänsten foretagsfinland.fi integreras i Suomi.fi-nättjänsten. FöretagsFinlands telefontjänst för nya och etablerade företag (tfn 0295 020 501) fungerar som vanligt även i fortsättningen.

Suomi.fi:s företagssidor vägleder bl.a. i att grunda ett företag och ansöka om finansiering för verksamheten. Tillväxtföretag kan hitta information om att anställa arbetstagare och om arbetsgivarens skyldigheter. Suomi.fi-nättjänsten erbjuder även heltäckande information om att planera och utveckla affärsverksamheten. Nättjänsten omfattar även tjänster för tillväxt och internationalisering.

”Suomi.fi:s företagssidor samlar all information om företagande och stöd för företag som erbjuds i Finland. Tjänsten utvidgas även med tjänster från den privata och tredje sektorn. Vi har samlat information för alla skeden i företagets livscykel: allt från att välja bolagsform till att avsluta företagsverksamheten”, berättar expert Kirsi Mikkonen vid Befolkningsregistercentralen.

Checklista för nya företagare i form av tydliga guider

Företagssidorna stöder nya företagare på ett helt nytt sätt genom tydliga guider som publiceras i tjänsten. Tanken bakom guiderna är att vägleda företagaren genom de olika skeden som krävs för att grunda ett företag och samtidigt säkerställa att hen har uppmärksammat alla viktiga saker. Genom att svara på frågor får företagaren en checklista till stöd för att grunda företaget. Checklistan ger råd för bl.a. vilka tillstånd och försäkringar som behövs samt vilka register företaget ska anmälas till.

Guider för att planera företagsverksamhet och starta ett eget företag har redan publicerats. En guide för att anställa arbetstagare upprättas som bäst.

Nättjänsten har fått mycket positiv feedback då den har presenterats för framtida användare. Användarna gav tummen upp speciellt för att all information och alla tjänster finns under samma adress och samlat enligt tema. Man behöver inte själv veta under vilken organisation eller myndighet man ska söka för att hitta den information eller tjänst som man behöver.

”Den nya tjänsten har utvecklats i nära samarbete med myndigheterna med målet att ännu bättre kunna stöda företag och blivande företagare. Bl.a. Team Finland, Konkurrens- och konsumentverket, TE-byråerna och NMT-centralen har deltagit i samarbetet”, avslutar Mikkonen.

Elektroniska fullmakter och myndighetsmeddelanden för företag

Under 2018 utvidgas Suomi.fi-tjänsterna för att ännu bättre kunna svara på företags behov då Suomi.fi-meddelanden utvidgas till att omfatta myndighetskommunikationen för mindre företag. Via Suomi.fi-meddelanden sköter man snabbt och säkert kontakten med offentliga organisationer.

Via Suomi.fi-fullmakter kan företagets representant redan nu befullmäktiga t.ex. en arbetstagare i företaget att sköta företagets ärenden. Möjligheten att sköta ärenden med en elektronisk fullmakt utvidgas avsevärt under året.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, expert Kirsi Mikkonen, fornamn.efternamn[at]vrk.fi