suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Riksdagsvalet 2019: Nu kommer meddelandet om rösträtt elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden

Publicerad 6.2.2019

För första gången kan man få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet 2019 i elektronisk form i stället för som papperspost. För att få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet elektroniskt ska du ta i bruk Suomi.fi-meddelanden före den 22 februari 2019 kl. 16.00.

Befolkningsregistercentralen skickar meddelande om rösträtt i riksdagsvalet 2019 till de röstberättigade vars adress finns i befolkningsdatasystemet. Sammanlagt skickas cirka 4 470 000 meddelanden ut. Ju fler medborgare som använder Suomi.fi-meddelanden, desto mer skattepengar sparar man i tryck- och portokostnader. 

Den 26 maj 2019 ordnas europaparlamentsval. Dessutom ordnas landskapsval hösten 2019, om riksdagen beslutar det. Meddelandekorten till dessa val kommer också till tjänsten Meddelanden för alla de röstberättigade medborgare som har tagit tjänsten i bruk. Meddelande om rösträtt kommer förutom till tjänsten Meddelanden även till Suomi.fi-mobilappen om man har den.

Meddelande om rösträtt i riksdagsvalet i Suomi.fi-meddelanden före den 28 februari

Meddelande om rösträtt skickas senast den 28 februari till dem som har tjänsten Meddelanden. Per post skickas meddelandet senast den 23 mars.

På meddelandekortet framgår röstningsstället på valdagen. I brevet ingår dessutom en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades egen valkrets.

Det går också att rösta utan meddelande om rösträtt. På röstningsstället kontrolleras identiteten med ett identitetskort som utfärdats av Polisen, pass, körkort eller motsvarande bildförsedda handling.

Rösträtt i riksdagsvalet fastställs utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Den röstberättigades röstningskommun och röstningsställe på valdagen fastställs utifrån uppgifterna om var personen är varaktigt bosatt den 22 februari 2019 kl. 16.00.

Adressen där personen är varaktigt bosatt förs in i befolkningsdatasystemet enligt den lagstadgade flyttanmälan som görs till magistraten. Endast flyttanmälningar som gjorts före ovan nämnda datum beaktas i rösträttsregistret.

Det är enklast att göra flyttanmälan på adressen www.flyttanmalan.fi.

Finländare bosatta utomlands kan göra anmälan om adressändring till befolkningsdatasystemet på en elektronisk blankett som fylls i på Suomi.fi-nättjänsten eller en pappersblankett som går att skriva ut där.

Andra myndighetsmeddelanden går också att få datasäkert till tjänsten Meddelanden

Genom att börja använda Suomi.fi-meddelanden kan man ta emot post från flera myndigheter elektroniskt i stället för som papperspost. Till exempel Skatteförvaltningen, Traficom, många kommuner och TE-tjänsterna utnyttjar redan tjänsten Meddelanden.

Genom att börja använda Suomi.fi-meddelanden ger man samtidigt ett allmänt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden kan skickas elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Du får ett e-postmeddelande om nya meddelanden. Det går att ändra leveranssätt senare i inställningarna för tjänsten.

I nuläget är det cirka 140 000 medborgare som använder tjänsten Meddelanden och cirka 42 000 har laddat ner Suomi.fi-mobilappen. Tjänsten Meddelanden infördes i december 2017 och ersatte Medborgarkontot som användes tidigare.

Gör så här för att börja använda Suomi.fi-meddelanden

  • För att börja använda Suomi.fi-meddelanden behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Logga in i tjänsten på adressen www.suomi.fi/meddelanden.
  • Ge ditt samtycke till elektronisk kommunikation. Uppge även den e-postadress dit du vill att meddelanden om nya meddelanden ska skickas.  
  • Du kan också ladda ner Suomi.fi-applikationen i Google Play eller App Store. 
  • När du börjar använda Suomi.fi-meddelanden ger du samtidigt ett allmänt samtycke till att alla myndighetsmeddelanden kan skickas till dig elektroniskt via tjänsten Meddelanden.