suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medborgarkontot tas ur bruk : Den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i mitten av december

Publicerad 30.11.2017

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot. Via den nya tjänsten kan medborgare ta emot post från myndigheterna i elektroniskt format och också lämna in tilläggsuppgifter till exempel i anslutning till en aktuell ansökan.

Vad innebär övergången till Suomi.fi-meddelanden för medborgarna?

Medborgarna ska identifiera sig i Suomi.fi-nättjänsten och ge sitt samtycke till elektronisk kommunikation för att kunna ta emot myndigheternas meddelanden till den nya tjänsten. Det här blir möjligt från och med 15.12.2017.

En medborgare som inte ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation i Suomi.fi-meddelanden får all post från myndigheterna i form av brev.

En medborgare som har använt Medborgarkontot kan fortfarande logga in på det och läsa tidigare mottagna meddelanden, men från och med 14.12.2017 kommer inga nya meddelanden att skickas dit och tidigare mottagna meddelanden kan inte heller längre besvaras.

Fram till 30.6.2018 kan tidigare meddelanden och bilagor som skickats till Medborgarkontot läsas på adressen www.asiointitili.fi. Efter detta datum tas Medborgarkontot ur bruk. Medborgare som vill bevara meddelanden och bilagor som kommit in på Medborgarkontot bör gå in på kontot och spara dem senast 30.6.2018.

Medborgare får information om inkomna meddelanden via e-post eller mobilapp

Tjänsten Suomi.fi-meddelanden informerar medborgarna om nya inkomna meddelanden per e-post. En medborgare som börjar använda Suomi.fi-appen i sin mobila enhet kan få aviseringar om nya meddelanden även till appen. E-post skickas till den adress som medborgaren har uppgivit när han eller hon började använda Suomi.fi-meddelanden. E-posten kan vid behov ändras i meddelandetjänstens inställningar.

Mobilappen för Suomi.fi-meddelanden lanseras i början av 2018. Appen och aviseringarna om nya meddelanden ersätter SMS-meddelandena från Medborgarkontot.

Mer information:
Befolkningsregistercentralen, Suomi.fi-kundtjänsten, kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi