suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handledande texter för olika livssituationer på tre språk

Publicerad 17.8.2017

Den nya Suomi.fi-nättjänsten erbjuder information för livssituationer där medborgaren är tvungen att utföra ärenden hos flera olika myndigheter. Sådana situationer är till exempel ett barns födsel, en skilsmässa, övergång till pension eller en närståendes död.

Dessa handledande texter för olika livssituationer har nu publicerats på tre språk, finska, svenska och engelska. Under framsidans ämnen hittar du nyttig information ämnesvis. Till exempel under ämnet Arbetsliv och arbetslöshet har det samlats information gällande jobbsökning, regler för arbetslivet och arbetsförmåga. Språket på webbtjänsten kan du byta i språkmenyn i övre högre kanten av sidan.

Handledande texter för olika livssituationer kompletteras med tjänster som har beskrivits i Suomi.fi-servicedatalagret. Tjänsterna och deras språkversioner kompletteras i fortsättningen. Syftet är att användaren smidigt hittar tjänsten som han eller hon behöver och kommunikationskanalen som passar honom eller henne.