suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Du kan kontrollera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet i Suomi.fi-webbtjänsten

Publicerad 11.5.2020

Genom att logga in i avsnittet Register på Suomi.fi hittar du nu mer detaljerade personuppgifter än tidigare. I registret kan du granska uppgifter om dig som registrerats i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som uppdaterar befolkningsdatasystemet har valt de uppgifter som visas i Suomi.fi. 

Eventuella ändringar i personuppgifterna görs tillsvidare via webbplatsen Meddela själv dina uppgifter. Senare överförs också underhållet av uppgifterna till Suomi.fi-webbtjänsten. Den nya tjänsten ersätter stegvis tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Du kan också anmäla felaktiga personuppgifter till vår kundservice. Observera att i regel rättas eller ändras inte över fyra år gamla adressuppgifter, och de uppgifter om familjeförhållande som inte togs med i registret då befolkningsdatasystemet grundades i början av 1970-talet kompletteras inte.

Kundservicens kontaktuppgifter