suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Det är nu möjligt att skicka ett nöd-sms till numret 112 – tjänsten förutsätter förhandsregistrering

Publicerad 1.12.2017

Det är nu möjligt att sända ett nödmeddelande per sms till nödnumret 112. Den som använder tjänsten ska enligt lagen förhandsregistrera sig i tjänsten för nödtextmeddelanden.

Det riksomfattande numret 112 för nöd-sms är i bruk från den 1 december.

Enligt direktören för nödcentralstjänster Marko Nieminen är nöd-sms-tjänsten främst avsedd för personer som har nedsatt hörsel eller talhämning. Vem som helst kan däremot registrera sig i tjänsten.

Lagen kräver förhandsregistrering av telefonnummer

Registrering i nöd-sms-tjänsten har i samband med lagberedningen ansetts vara viktig för att undvika ofog mot systemet och för att säkerställa servicen.

"Ett nödtextmeddelande kan endast sändas från ett telefonnummer som registrerats på förhand. Förhandsregistreringen ska göras på webbplatsen suomi.fi, och registreringen kräver stark identifiering till exempel med bankkoder eller ett mobilcertifikat", berättar Nieminen.

De nuvarande regionala numren för nöd-sms för specialgrupper slopas vid utgången av år 2018. Syftet med den långa övergångsperioden är att säkerställa att hjälpen inte uteblir på grund av att numret ändrats.

"Till de gamla regionala numren för nöd-sms kopplas vid slutet av år 2018 ett automatiskt svarsmeddelande med anvisningar om att registrera sig i den nya tjänsten för nödtextmeddelanden."

Nödcentralsoperatören måste också vid sms-larm fråga den hjälpbehövande samma grundläggande frågor som vid nödsamtal och göra en riskbedömning av hjälpförmedlingen i enlighet med lagen.

"För att försäkra sig om att snabbt få hjälp i en nödsituation lönar det sig att lämna så mycket information som möjligt redan i det första meddelandet. Tiden för att behandla nödmeddelandena förlängs om det blir mycket utbyte av meddelanden", råder Nieminen.

Vem som helst kan registrera sig i nöd-sms-tjänsten. Nieminen påpekar att det i en nödsituation alltid är bäst att ringa 112 om det bara är möjligt.

Servicen för specialgrupper förbättras

Enligt Marko Nieminen vill man genom att införa ett riksomfattande nöd-sms i första hand säkerställa specialgruppers tillgång till service. Att få ett nationellt nöd-sms på numret 112 infört är en betydande förbättring i tillgången på nödtjänster.

"För närvarande fungerar nöd-sms:en med regionala nummer. Det blir nu en stor förbättring i tjänsten genom nödnumret, som ju nästan alla finländare känner till", säger Nieminen.

I den kommunikation som gäller nöd-sms-tjänsten har Nödcentralsverket samarbetat med Finlands Dövas Förbund och Kuuloliitto.

Närmare information:
NÖDCENTRALSVERKET
Nödcentralstjänster
Marko Nieminen
direktör, nödcentralstjänster
marko.nieminen [at] 112.fi.
tfn 0295 480 112 (växel)