suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Både privatpersoner och företag kan använda den nya tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden åt någon annan

Publicerad 2.11.2017

Suomi.fi-fullmakter är en helt ny tjänst riktad för medborgare och företag. Tjänsten gör det möjligt att ge andra personer fullmakt att uträtta ärenden i elektroniska tjänster på fullmaktsgivarens vägnar. I tjänsten är det också möjligt att be om tillstånd att uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter bygger på ett nytt nationellt fullmaktsregister, där de fullmakter som skapas i tjänsten sparas. Fullmaktsregistret är veterligen den första i sitt slag i hela världen i denna omfattning.

Funktionen för skapande av elektroniska fullmakter är en viktig del av den nya Suomi.fi-nättjänsten. Tjänsten Fullmakter är en behändig lösning när man av någon anledning inte kan eller hinner själv uträtta sina ärenden. Särskilt den äldre befolkningen har nytta av tjänsten, då en betrodd person kan till exempel förnya ett recept eller fylla i ansökningar för den berörda personen på webben.

Det är emellertid inte möjligt att skapa allmänna fullmakter i tjänsten Fullmakter, utan en fullmakt ges alltid för ett specifikt ärende. Fullmakterna kan dessutom administreras i tjänsten oberoende av plats och tid, vilket sparar tid. Användningen av tjänsten kräver stark identifiering. Man kan identifiera sig med webbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Tills vidare är tjänsten Fullmakter endast tillgänglig på finska.

Användare kan öva sig att skapa och administrera fullmakter i tjänstens försöksversion, som är tillgänglig i nättjänsten Suomi.fi.

Suomi.fi-fullmakter-tjänstens fullmaktsregister ska i första hand fungera som ett nytt basregister i Finland. I sådana ärendehanteringstjänster hos myndigheter och organisationer där rätten för en person eller ett företag att uträtta ärenden åt någon annan ska granskas, kontrollerar tjänsten Fullmakter i bakgrunden denna rätt med hjälp av olika basregister, till exempel befolkningsdatasystemet, handelsregistret eller fullmaktsregistret.

Möjligheterna att uträtta ärenden åt någon annan blir allt mångsidigare i takt med att organisationer och myndigheter börjar använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter. För närvarande används tjänsten bland annat av Migrationsverkets tjänst Enter Finland och Riksarkivets tjänst Astia.

Mer information vid Befolkningsregistercentralen ges av:
samordnande projektchef Matti Hiltunen och produktchef Pekka Värmälä, fornamn.slaktnamn[at]vrk.fi