suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anvisningar för Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter på teckenspråk

Publicerad 9.11.2021

Material för att stödja användningen av Suomi.fi-identifikation har producerats på teckenspråk. Med hjälp av två videor får teckenspråkiga anvisningar på sitt eget modersmål för att använda Suomi.fi-identifikation.  Suomi.fi-identifikation används i e-tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt.  

Du kan nu också lära känna Suomi.fi-fullmakter med hjälp av teckenspråkigt material. Med Suomi.fi-fullmakter kan du smidigt uträtta ärenden för någon annans del. På kommande är även en video som med hjälp av ett enkelt exempel ger konkreta anvisningar för hur du kan ge ärendefullmakt åt en annan person. 

Videorna har producerats på finskt och finlandssvenskt teckenspråk, såsom allt annat teckenspråkigt material på Suomi.fi.

Bekanta dig med dessa nya anvisningar på teckenspråk

Information om identifikation — Stark autentisering för nätärenden, teckenspråk video

Identifikation med olika identifieringsverktyg, teckenspråk video

Information om fullmakter — Uträttande av ärenden för en annan person, teckenspråk video

Lättast hittar du videorna på samlingssidan för teckenspråkigt materialÖppnas i ett nytt fönster. under rubriken Suomi.fi-tjänsternas anvisningsvideor. 

Länkar till dessa material hittar du även i nedre kanten av identifikationens och fullmakters egna sidor: 

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/stark-autentisering-for-natarenden

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/identifikation-med-olika-identifieringsverktyg

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-en-annan-person