suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Alla användare av Suomi.fi-meddelanden har inte fått e-postnotifikationer

Publicerad 17.1.2020

På grund av en störning i tjänsten Suomi.fi-meddelanden har en del av användarna blivit utan e-postnotifikationer om mottagna meddelanden. Ungefär 150 000 meddelanden gick ut utan att mottagarna fick e-postnotifikationer om dem. Störningen är nu över, och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inlett åtgärder för att förhindra att felet upprepas.

Alla myndighetsmeddelanden som skickats till medborgarna har dock kommit som normalt, men på grund av störningen kan det hända att en del mottagare inte har märkt att de fått nya meddelanden i tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att alla som använder Suomi.fi-meddelanden kontrollerar vilka meddelanden som inkommit.

Vid problem kan man kontakta den myndighet som skickat meddelandet

Antalet meddelanden som skickas via Suomi.fi-meddelanden ökar kraftigt. Till exempel i december 2019 gick cirka 563 000 enskilda meddelanden ut via tjänsten. Tjänsten har funnits sedan 2018. Bortsett från korta driftsavbrott är den störning som nu uppdagats den första betydande störningen i tjänsten.

”Vi beklagar de olägenheter som störningen kan ha orsakat dem som använder tjänsten. Största delen av de meddelanden som skickas via tjänsten förutsätter inga åtgärder av mottagarna, men det kan också finnas mer brådskande ärenden bland meddelandena. I så fall är det bäst att först kontakta den myndighet som skickade meddelandet för att reda ut saken”, uppmanar överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


”Vi har informerat alla myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden om störningen och också börjat kontakta de medborgare som använder tjänsten. Vi hoppas att den här exceptionella och redan avhjälpta störningen i e-postnotifikationerna inte påverkar medborgarnas intresse för att börja använda Suomi.fi-meddelanden. Vi är övertygade om fördelarna med digitala tjänster och försäkrar att vi gör allt för att bevara förtroendet för dem”, säger överdirektör Salovaara.