suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd till barnet när en förälder har avlidit

En förälders död bör behandlas tillsammans med barnet så öppet som möjligt. Informera även barnets lärare, hobbyinstruktörer och kompisar.

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.7.2021