suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sysselsättning

Arbets- och näringsbyrån och din kommun erbjuder dig hjälp med att hitta sysselsättning. Här är några exempel:

  • Du får stöd med jobbsökning, yrkesval och funderingar kring karriärbyte.
  • Om du inte hittar jobb med din nuvarande utbildning, kan du studera med studiestöd, på läroavtal, i arbetskraftsutbildning eller med arbetslöshetsförmån på vissa villkor. 
  • Du kan få arbetslöshetsförmån i fyra månader eller startpeng i högst ett år då du startar ett nytt företag.
  • Det finns många sätt att bryta långtidsarbetslösheten, såsom lönesubvention, arbetsprövning och sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. 

Vissa sysselsättningstjänster ingår i ett kommunförsök. Det betyder att en del av de tjänster som arbets- och näringsbyrån tidigare ordnade i vissa kommuner ordnas av kommunerna fram till juli 2023. Du behöver inte själv ta reda på vem som ordnar dina sysselsättningstjänster. Du får information om det när du anmäler dig som arbetssökande. Om du redan är kund hos arbets- och näringsbyrån kontaktas du endast om din kundrelation överförs till kommunen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hjälp med jobbsökning och yrkesval

TE-tjänsterna och din kommunen ger hjälp för jobbsökning och yrkesval. Du kan få stöd för kostnaderna för jobbsökning och arbetsresor.

Från arbetslös till studerande

Om du inte får arbete med din nuvarande utbildning ska du överväga att inleda studier. Studier stöds på många olika sätt.

Från arbetslös till företagare

Om du inte hittar en arbetsgivare för din kompetens, överväg att grunda ett företag.

Långtidsarbetslöshet

Har du länge varit arbetslös, påverkar din hälsa eller andra saker din sysselsättning? Det finns hjälp för din situation.