suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yleisötilaisuuden järjestäjän muistilista

Tapahtuman järjestämiseen tarvittavat luvat riippuvat tilaisuuden koosta ja luonteesta. Monista yleisötapahtumista pitää ilmoittaa viranomaisille etukäteen.

  • Jos tapahtumaan odotetaan paljon väkeä tai järjestelyt vaikuttavat sivullisiin, ilmoita yleisötilaisuudesta poliisille viimeistään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.
  • Jos yleisötapahtuman vuoksi on tehtävä liikennejärjestelyjä tai käytettävä liikenteenohjaajia, esittele suunnitelmasi poliisin hyväksyttäväksi viimeistään viisi vuorokautta ennen tilaisuutta.
  • Mikäli tapahtumaan odotetaan vähintään 200:aa ihmistä, tapahtumassa palaa avotuli tai käytetään ilotulitteita, poistumistiet ovat poikkeukselliset tai tapahtuma voi muuten aiheuttaa vaaraa, tapahtuman järjestäjän on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma ja jätettävä se pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.
  • Huomaa, että avotulen tekoon tarvitaan aina myös maanomistajan lupa.
  • Jos tapahtumasta aiheutuu erityisen häiritsevää melua tai tärinää, siitä on tehtävä meluilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Melua on esimerkiksi ulkoilmakonsertista kantautuva ääni.
  • Julkisesti esitettyyn musiikkiin tarvitaan musiikintekijöiden ja musiikkikustantajien lupa. Se tarvitaan, vaikka tapahtumaan osallistumisesta ei perittäisi maksua. Tapahtumissa soitettavan musiikin käyttöluvat saat Teostosta. Hae lupa tapahtumissa soitettavaa musiikkia varten TeostostaAvautuu uuteen ikkunaan. 
  • Jätehuoltosuunnitelma on tehtävä, jos tapahtumaan odotetaan vähintään tuhatta osallistujaa. Esitä suunnitelma kunnan ympäristöviranomaisille viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
  • Yleisötilaisuudessa tapahtuva alkoholin anniskelu on aina luvanvaraista toimintaa. Tilapäisen anniskeluluvan voi saada korkeintaan kuukauden ajaksi. Sitä pitää hakea aluehallintovirastosta viimeistään pari kuukautta ennen tapahtumaa.
  • Pääsääntöisesti kaikkeen rahankeräykseen tarvitaan joko ilmoitus poliisilaitokselle tai Poliisihallituksen lupaAvautuu uuteen ikkunaan.. Jos kyseessä on pienimuotoinen rahankeräys, siitä tulee ilmoittaa poliisilaitokselle. Pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa, ja keräys saa kestää korkeintaan kolme kuukautta. Jos keräys on suurempi, sitä varten tulee hakea Poliisihallitukselta toistaiseksi voimassa olevaa rahankeräyslupaa.
  • Ruokahuollon tehtävissä tarvitaan hygieniapassi, jos vapaaehtoistyöntekijä työskentelee ammattimaisesti elintarvikehuoneistossa yli kolmen kuukauden ajan tai jos järjestäjä sen vaatii.

Lue lisää yleisötilaisuuden järjestämisestä.Avautuu uuteen ikkunaan.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 12.1.2024