suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänestäminen

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustot ja jäsenet Euroopan parlamenttiin. Äänioikeus on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä.

Ota käyttöön Suomi.fi-viestit, niin saat ilmoituksen äänioikeudesta Suomi.fi-viesteihin sähköisesti. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Äänestäminen kuntavaaleissa

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Äänestäminen aluevaaleissa

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen aluevaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella.

Äänestäminen eduskuntavaaleissa

Voit äänestää eduskuntavaaleissa, jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä ja sinulla on Suomen kansalaisuus.

Äänestäminen presidentinvaalissa

Voit äänestää presidentinvaalissa, jos olet Suomen kansalainen ja olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa

Suomen kansalaisten lisäksi myös EU-maiden kansalaisilla on oikeus äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos heillä on kotikunta Suomessa.