suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage?

Svara på frågorna nedan så ser du anvisningar och tjänster som passar just din situation. Du kan också hoppa över frågorna. Då ser du alla anvisningar och tjänster.


Vilka personliga uppgifter har hamnat hos en utomstående?
Har dina uppgifter missbrukats? Har man till exempel gjort inköp på webben med dina uppgifter?
Är det någon som utövar utpressning mot dig genom att hota att sprida uppgifterna?
Välj område
Skriv kommunens namn