suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage? Har dina personuppgifter missbrukats?

Den här guiden ger dig råd om vad du ska göra om dina personliga uppgifter har hamnat i fel händer. Guiden ger råd till offer för dataintrång och informationsläckage och hjälper dig om du har blivit utsatt för identitetsstöld eller tappat bort till exempel pass eller identitetskort.

Du får anvisningar i guiden 

Hur upptäcker du att dina personuppgifter missbrukas
Vilka förbud du borde göra
Hur kan du minimera skadorna och förhindra missbruk av uppgifter

Svara först på frågorna

Svara på frågorna så att du får de anvisningar och tjänster som passar din situation. Dina svar varken sparas eller förmedlas vidare. Du kan också hoppa över frågorna. Då ser du alla anvisningar och tjänster.