suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra?

Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage?

Svara på frågorna nedan så ser du anvisningar och tjänster som passar just din situation. Du kan också hoppa över frågorna. Då ser du alla anvisningar och tjänster.


Vilka personliga uppgifter har hamnat hos en utomstående?