suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rekrytering från utlandet

Om ditt företag vill rekrytera arbetskraft från utlandet, gör förberedelserna omsorgsfullt och i god tid på förhand. Ge arbetstagaren grundlig introduktion i arbetet och stöd honom eller henne att anpassa sig till arbetsgemenskapen och det finländska samhället.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 31.5.2019