suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rekrytering från utlandet

Om ditt företag vill rekrytera arbetskraft från utlandet, gör förberedelserna omsorgsfullt och i god tid på förhand. Ge arbetstagaren grundlig introduktion i arbetet och stöd honom eller henne att anpassa sig till arbetsgemenskapen och det finländska samhället.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.1.2020