suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rekrytering från utlandet

Om ditt företag vill rekrytera arbetskraft från utlandet, gör förberedelserna omsorgsfullt och i god tid på förhand. Ge arbetstagaren grundlig introduktion i arbetet och stöd honom eller henne att anpassa sig till arbetsgemenskapen och det finländska samhället.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.9.2019