suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Eri-ikäiset työntekijät

Ikäsyrjintä on yhdenvertaisuuslain mukaan kielletty. Voit ehkäistä ikäsyrjintää ottamalla huomioon eri-ikäisten ja työuransa eri vaiheissa olevien työntekijöidesi erilaiset tarpeet ja osaamisen.

Työuraansa aloittavat nuoret työntekijäsi kaipaavat usein enemmän ohjausta. Huolehdi, että heidät perehdytetään työhön ja työelämään perusteellisesti. Ota myös huomioon, että nuoret suhtautuvat työhön uudella, erilaisella tavalla. Kannusta vanhempia työntekijöitäsi arvostamaan nuorempien mukanaan tuomaa uutta virtaa ja osaamista. 

Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia fyysisiin ja aistinvaraisiin valmiuksiin. Mieti, millaisilla toimilla voisit edistää iäkkäämpien ja työuransa loppuvaiheilla olevien työntekijöidesi työkykyä. Voit tukea työssä pysymistä esimerkiksi erilaisilla työaikajärjestelyillä ja hyvällä työergonomialla. 

Iäkkäämmillä työntekijöillä on työkokemuksen kautta syntynyttä asiantuntemusta. Lisäksi monet ominaisuudet, kuten strateginen ajattelu, joko lisääntyvät tai tulevat esiin ikääntymisen myötä. Huolehdi, että sekä käytännön tietotaito että hiljainen tieto siirtyvät vanhemmilta työntekijöiltäsi nuoremmille. Tähdennä myös nuorille, että kokemuksen mukanaan tuomaa viisautta kannattaa arvostaa.

Lisätietoa eri-ikäisten työntekijöiden huomioon ottamisesta löydät Työterveyslaitoksen Vanhempana työntekijänä työyhteisössä -sivultaAvautuu uuteen ikkunaan..


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Teksti tuotettu yhteistyössä: Työterveyslaitos
Päivitetty: 21.12.2023