suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Monimuotoinen työyhteisö

Yhä useammassa työyhteisössä on eri-ikäisiä, eri tavoilla ajattelevia ja erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä. Työnantajan tehtävä on huolehtia, että monenlaiset ihmiset voivat tehdä töitä samassa työpaikassa ilman syrjintää.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys työpaikalla

Yrityksesi tulee edistää työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.

Eri-ikäiset työntekijät

Ota huomioon eri-ikäisten ja työuransa eri vaiheissa olevien työntekijöidesi erilaiset tarpeet ja osaaminen.

Perhevapaat ja perheystävällisyys

Perhevapaiden varalle kannattaa sopia työpaikan yhteiset toimintatavat.

Sukupuolten tasa-arvo työpaikalla

Yrityksesi tulee edistää sukupuolten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa.

Monikulttuuriset työyhteisöt

Ota työntekijöiden erilaiset taustat huomioon yrityksesi strategiassa ja käytännön toiminnassa.

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät

Työntekijän työkyky voi alentua väliaikaisesti tai pysyvästi esimerkiksi sairauden, vamman tai elämänkriisin takia.