suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om tomter och markområden

  • Webbsida

se mer information om bl.a. egnahemstomter, tomter för flervåningshus och radhus, företagstomter, överföring av arrenderätt, fastighetsbildning, stadens markanskaffning samt arrendering av markområden ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Borgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 23.1.2020