suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Tomter och markområden

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Staden erbjuder egnahemstomter som kan sökas av både privatpersoner och byggföretag.

Flervåningshus- och radhustomter kan sökas fortlöpande och de reserveras för den första sökanden. Staden ordnar också anbudsförfaranden för flervånings- och radhustomter.

Lediga företagstomter kan sökas fortlöpande. Stadsfullmäktige fattar beslut om priserna och överlåtelsevillkoren för tomterna varje år. Tomtpri ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021