suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om kungörelser och lagstadgade annonser

  • Webbsida

Se mer information om bl.a. beslutskungörelser, bygglov, gatu- och parkplaner, marktäktstillstånd, miljölov, möteskallelser, planer och byggnadsförbud samt tomtindelningar.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022