suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kungörelser och lagstadgade annonser

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Stadens lagstadgade annonser och kungörelser publiceras på stadens webbtjänst. Stadsfullmäktige har beslutat att stadens officiella kungörelsetidningar är Uusimaa, Östnyland och Itäväylä. De lagstadgade tidningsannonserna publiceras i dessa tidningar.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022