suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Mer information om byggande

  • Webbsida

Se information om bl.a. huvudprojekterare och ansvariga arbetsledare, utbildning för småhusbyggare, villkor för byggande, byggande i Gamla Borgå, lov för byggande, byggnadstillsynsmätningar, påbörjningsrätt och betalning av säkerhet, specialplaner, syner och inspektioner, byggnadstillsynens avgifter, arkivet samt byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 5.4.2022