suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Exportanmälningar om förbjudna eller strängt reglerade kemikalier och ePIC-systemet

  • Webbsida

Anmälningar om export av förbjudna eller strängt reglerade kemikalier görs på internet i ett ePIC-system som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 7.8.2020