suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Livsmedelsverket

Blanketter för rovdjursskador

  • Webbsida
Språk: finska, svenska

På webbsidan med blanketter för rovdjursskador finns samlade blanketter som är skadeanmälan och ansökan om ersättning samt värderingsinstrument. Därtill finns en ifyllningsanvisning för blanketten 149. Blanketten 149, värderingsinstrument och ifyllningsanvisning för blanketten 149 finns också på samiska.

Blanketter:

  • 131 Skadeanmälan och ansökan om ersättning för rovdjursskador på odling, djur och lösöre samt värderingsinstrument för rovdjursskador på odling, djur och lösöre
  • 149 Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skador på ren orsakade av stora rovdjur samt värderingsinstrument för skador på ren orsakade av stora rovdjur