suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Understödande av registrering av parti

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du kan göra en stödförklaring om registreringen i tjänsten partiregistret.fi eller med en pappersblankett. Stödförklaringen binder inte den som gör stödförklaringen till någon åtgärd för den förening som ansöker om registrering som parti. Uppgifterna om dem som understöder registreringen syns inte i tjänsten partiregistret.fi.

Gör så här

Elektronisk stödförklaring

Gör en elektronisk stödförklaring i tjänsten partiregistret.fi. För att understöda registreringen av ett parti i tjänsten partiregistret.fi krävs stark autentisering. En stödförklaring som getts till registreringen av ett parti kan inte återkallas efter att stödförklaringen har gjorts i tjänsten partiregistret.fi.

Stödförklaring i pappersform

Gör stödförklaringen på en pappersblankett (anhängarkort), en blankett som fastställts av justitieministeriet. Du kan göra stödförklaringen på papper om föreningen samlar in stödförklaringar på en pappersblankett. Lämna in blanketten till justitieministeriet.

Justitieministeriet skickar anhängarkorten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), som kontrollerar korten och meddelar ministeriet om antalet kort räcker till.

För vem och på vilka villkor

Vem som helst som är röstberättigad i riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval kan göra en stödförklaring.

Servicen tillhandahålls av

Justitieministeriet

Ansvarig för tjänsten

Justitieministeriet
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 8.7.2022