suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitieministeriet

Stödförklaring i pappersform för registrering av parti.

  • Utskrivbar blankett

Du kan göra stödförklaringen på en pappersblankett om föreningen samlar in stödförklaringar på en pappersblankett. Lämna in den stödförklaring du fyllt i till justitieministeriet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 8.7.2022