suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för utarbetande av skyddsplan för grundvattenområde

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Kommuner kan ansöka om behovsprövat statsunderstöd för utarbetande av skyddsplan för grundvattenområden.

Gör så här

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post. Kontaktinformation till registratorskontoren finns under Serviceställen.

Att ansöka om understöd

Den sökande bör ange projektets plats, mål, tidtabell, kostnader och annan finansiering samt en så detaljerad plan som möjligt för projektets verkställande.

Sök understöd i första hand elektroniskt i e-tjänsterna (Ansökan om understöd för utarbetande av skyddsplan för grundvattenområden). Välj som mottagare den NTM-central inom vars område objektet ligger.

Om elektroniska tjänster inte kan användas kan du använda den utskrivbara ansökningsblanketten. Skicka den till NTM-centralens registratorskontor. Kontaktinformation till registratorskontoren hittas på blanketten.

Att ansöka om utbetalning

När arbetet har utförts kan du ansöka om utbetalning av understödet i enlighet med beslutet om beviljat understöd.

Använd blanketten Ansökan om utbetalning av miljö, vatten och byggnadsarv. Det finns separata anvisningar för hur du fyller i blanketten. Timjournalen för arbete som utförs utan ersättning har en egen blankett.

Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid den NTM-central som fattat finansieringsbeslutet. För sammanslutningar och privatpersoner finns det separata elektroniska ärendeblanketter. Välj rätt NTM-central under Ärende > Ämbetsverk.

Du kan också skicka in ansökan per post till UF-centrets betalningsenhetens verksamhetsställen. Kontaktinformation till dem finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Understödet är behovsprövat, finansieringens belopp och objekt fastställs i ansökningskungörelser som publiceras varje år på hösten. Ansökningskungörelser publiceras på NTM-centralens webbplatser. Information om planer för skyddande av grundvattenområden hittas på miljöförvaltningens webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.2.2020