suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för miljövård i skärgården

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skärgårdens miljövårdsbidrag kan beviljas en skärgårdskommun, en medlem i en sådan kommun, en förening eller en stiftelse. Bidrag kan beviljas för skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. Bidrag kan beviljas en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården i skärgården.

Skärgårdens miljövårdsbidrag har tidigare beviljats projekt som bland annat har vårdat skärgårdsängarna och andra traditionslandskap, gjort fågel- och naturkartläggningar samt rustat upp byggnader och strukturer som är viktiga för skärgårdslandskapen, såsom båthus och bodar. Stödmottagarna har varit skärgårdsinvånare samt lokala naturskydds- och miljöföreningar.

Gör så här

Ansök om understöd

Gör i första hand ansökan om understöd i e-tjänsten för skärgårdens miljövårdsbidrag (Ansökan om understöd för miljövård i skärgården). Som mottagare väljer du den NTM-central inom vars område ditt objekt är beläget.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post. Kontaktinformation till registratorskontoren finns under Serviceställen.

Ansök om utbetalning

När arbetet är ändamålsenligt utfört kan du ansöka om utbetalning av understöd baserat på beslutet om beviljat understöd.

Använd blanketten Ansökan om utbetalning. Det finns separata anvisningar för hur du fyller i blanketten. Timjournalen för arbete som utförs utan ersättning har en egen blankett. Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid den NTM-central som fattat finansieringsbeslutet. Det finns separata elektroniska ärendeblanketter för privatpersoner, företag/föreningar/verksamhetsutövare och kommuner. Välj rätt NTM-central under Ärende > Ämbetsverk. Du kan också skicka in ansökan per post till verksamhetsställena vid UF-centrets betalningsenhet. Kontaktinformation till dem finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Skärgårdens miljövårdsbidrag kan beviljas en skärgårdskommun eller en medlem av en sådan kommun för åtgärder och projekt som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. Bidrag kan också beviljas en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården i skärgården.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.10.2021