suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stöd till utdelning i skolan

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Skogs- och marknadsenheten vid Livsmedelsverkets marknadsavdelning svarar för verksammandet av Europeiska unionens skolmjölksstödprogram och programmet för stöd till frukt och grönsaker i skolan. Läroverk och daghem har möjlighet att få understöd till mjölkprodukter eller frukter, grönsaker och bär som de delar ut. Närmare stödvillkor framgår ur ansökningsguiden för varje läsår.

Gör så här

Skolmjölk- och skolfruktstöd ansöks via Nekka e-tjänsten, där man kan registrera sig som kund och verksamhetsställe, uppdatera sin kontaktuppgifter, ge en leverantörssökande fullmakt att ansöka om stödet samt skicka in läsårsuppgifter. Man loggar in i Nekka via tjänsten Katso, som upprätthålls av Skatteförvaltningen.

Stödet ansöks av skolornas och daghemmens ägare, som innehar FO-nummer eller en leverantör med fullmakt. Kommunsökande eller självständiga sökande ansöker om stödet varje läsår medan leverantörsökanden ansöker om stödet varje månad. Stödet ansöks inom tre månader efter att ansökningsperioden gått ut.

Ansökan om :

Kommunsökanden eller självständiga sökanden söker stödet för skolor och daghem som de äger. För stödsandökan ska kommunen, föreningen eller motsvarande registrera sig som kund och därefter registrera sina ägda skolor och daghem som verksamhetsställen. Dessa formar grunden för stödsansökan varifrån det framgår om produkterna levereras direkt till skolan/daghemmet (enskilt verksamhetsställe) eller om de levereras via något annat kök (sammansättning).

I ansökan anges för varje verksamhetsställe, alltså skola och daghem, antalet elever och matgäster som inte berättigar till stöd (såsom undervisningspersonalen) i början av läsåret och antalet skol-/verksamhetsdagar under ansökningsperioden. Produktmängden samlas ihop enligt verksamhetsställe eller sammansättning.

För skolmjölkstödets del anges i ansökan litermängden som stödet söks för. För skolfruktstödets del anges i ansökan kilomängden som stödet söks för. Därtill anges i ansökan produktens momsfria inköpspris. Om samma produkt har under en ansökningstid köpts in med flera olika priser anges i ansökan det lägsta inköpspriset.

Leverantörssökanden sammanställer en egen stödsansökan utgående från läsårsuppgifter och levererad produktmängd.

För vem och på vilka villkor

Barn i daghem, grundskolan och andra stadiet kan få skolmjölkstöd. Aktören som äger läroinrättningen och innehar FO-nummer, såsom en kommun, förening, stiftelse eller företag sköter om stödsansökan. Uppdaterade uppgifter på stödberättigade produkter och stödnivåer finns i ansökningsguiden på Livsmedelsverkets webbsidor.

Skolfruktstöd kan beviljas barn i grundskolan. Ansökan sköts av samma aktör som innehar FO-nummer som för skolmjölkstödets del. Skolfruktstöd betalas ut på frukter, grönsaker och bär och aktuell information om stödberättigade produkter och stödnivåer finns i ansökningsguiden på Livsmedelsverkets webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 20.6.2022