suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Västersundoms skola

  • Serviceställe

Västersundoms skola ligger i det östligaste hörnet av Vanda. I skolan finns tre basgrupper. Årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6 jobbar som sammansatta klasser. För tillfället har skolan 3 klasslärare, en speciallärare samt tre timlärare.

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Hetbackavägen 3
01200 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 16.6.2024