suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Eftermiddagsverksamheten (eftis) är handledd fritidsverksamhet för skolbarn i den grundläggande utbildningen. På eftis får barnen leka, göra läxor och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftermiddagen. Verksamheten ordnas under varje skoldag efter att skoldagen tagit slut. I Vanda ordnas eftisverksamheten av privata serviceproducenter.

Gör så här

Vanda-infos allmänna vägledning - E-post: vantaa-info@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra årskursen samt för elever i alla årskurser som får särskilt stöd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra årskursen samt elever i alla årskurser som får särskilt stöd kan ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar mellan klockan 7 och 17.

Verksamheten strävar efter att stöda barnens utveckling och tillväxt, främja välfärd och jämlikhet samt förebygga utslagning och öka delaktighet.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av organisationer, sammanslutningar och företag. Kommunen beslutar om månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna verksamheten.

Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också fungera som morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning ordnas i samverkan mellan kommunen och välfärdsområdet.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 1.4.2024