suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Eftermiddagsverksamheten (eftis) är handledd fritidsverksamhet för skolbarn i den grundläggande utbildningen. På eftis får barnen leka, göra läxor och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Barnen bjuds på mellanmål under eftermiddagen. Verksamheten ordnas under varje skoldag efter att skoldagen tagit slut. I Vanda ordnas eftisverksamheten av privata serviceproducenter.

Gör så här

Vanda-infos allmänna vägledning - E-post: vantaa-info@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 8.6.2023