suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Vandas miljöcentral

  • Serviceställe

Vandas miljöcentral har i uppgift att arbeta för att en trivsam, hälsosam och trygg livsmiljö bevaras och för att på alla sätt främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd i Vanda. I den omfattande arbetsbilden ingår bland annat naturskyddet och skyddet av den övriga miljön, livsmedelssäkerheten samt djurskyddet och veterinärvården. Ansvaret för dessa frågor innehas av enheten för miljöskydd och enhe ...

Besöksadress

Peltolavägen 2 D, 3. krs
01300 Vanda

Betjäningstider

måndag-fredag 9.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 5.4.2024