suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Steniusvägens grupphem

  • Serviceställe

Stenius grupphem verkar i samma fastighet som Byvägens daghem. Vårt grupphem har utformats på ett nytt sätt, vilket i praktiken märks som gemensamma utrymmen för grupphemmet och daghemmet. Dessa är bland annat en sal, ett sinnesrum och en spa-bastuavdelning.

Vi har 20 lägenheter och två verksamhetsgrupper med tio invånare. Våra anställda är på plats dygnet runt.

Våra kontaktuppgifter:

Enhets ...

Besöksadress

Steniusvägen 16
00320 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 7.4.2024