suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Socialarbete inom barnskyddet, verksamhetsstället i Berghäll

  • Serviceställe

Barnskyddet är ett sistahandsstöd för barn och familjer som man tar till när förebyggande tjänster och socialvårdens tjänster inte är tillräckliga. I all barnskyddsverksamhet är barnets bästa av primär betydelse.

Alla de barn och unga som är klienter hos barnskyddet har en egen socialarbetare, som ansvarar för att bevaka barnets intresse. Han eller hon utarbetar en klientplan tillsammans med bar ...

Besöksadress

Andra linjen 4 G
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.5.2024