suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Navigatorn Vanda

  • Serviceställe

Navigatorn Vanda erbjuder unga under 30 år rådgivning och handledning i frågor gällande arbetssökande, utbildning, boende och andra aspekter av livet.

Besöksadress

Näckrosvägen 2b C
01300 Vanda

Betjäningstider

måndag-fredag 12.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Näckrosvägen 2b C
01300 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 17.8.2023